Czytanie uzależnia, grozi posiadaniem własnego zdania.

środa, 30 listopada 2016

Pogotowie naukowe - odrabiamy lekcje w bibliotece


Wielu uczniów klas I – VI korzystających z biblioteki szkolnej ma trudności z opanowaniem materiału szkolnego. Podstawowym założeniem  programu jest pomoc w nauce i ukierunkowanie pracy ucznia, rozbudzenie zainteresowania danym przedmiotem nauczania oraz chęci do podnoszenia swojej wiedzy. Ważnym elementem jest również koleżeńska współpraca i umożliwienie uczniom, poprzez wspólną pracę w gronie rówieśników, wyrównania materiału lub jego poszerzenia.
Celem programu jest:

  • Kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki;
  • Wdrożenie do samodzielnej pracy umysłowej;
  • Utrwalenie wiadomości szkolnych;
  • Koleżeńska współpraca;
  • Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórczego wykorzystywania.
Pogotowie działa zgodnie z potrzebami uczniów.
  
  • Zajęcia prowadzone są pod opieką nauczyciela – bibliotekarza z zachowaniem idei tutoringu;
  • Wykorzystywane są materiały dostępnych w bibliotece oraz pracownia ICIM;
  • Cisza sprzyja pracy umysłowej;
  •  Indywidualizowanie pracy i wymagań.

poniedziałek, 28 listopada 2016

"Wierszami Tuwima jesień się zaczyna - lokomotywą przez świat"

22 listopada w Bibliotece Miejskiej (filia nr 8) przy ulicy Braci Gierymskich odbył się konkurs recytatorski poezji Juliana Tuwima, w którym wzięły udział nasi uczniowie z klas drugich. Zorganizowany był przez nauczycieli bibliotekarzy naszej szkoły oraz bibliotekarzy z Biblioteki Miejskiej – Filia nr 8.
W konkursie wzięło udział  21 uczniów, którzy pięknie recytowali wybrany dowolnie wiersz Juliana Tuwima.
Laury zwycięstwa przyznano:
I miejsce – Zuzi Plewce z klasy 2e,
II miejsce – Damianowi Piwoni z klasy 2c
II miejsce – Patrycji Cieślickiej z klasy 2e
III miejsce – Marcelowi Wójcikowi z klasy 2b
Wyróżnienie – Julii Nowak z klasy 2a
Wyróżnienie – Adamowi Jędruszko z klasy 2d
Wyróżnienie – Zuzi Mrozickiej z klasy 2e
Wyróżnienie – Joasi Pietrzyk z klasy 2f
Nagrodę specjalną – Igorowi Jodziewiczowi z klasy 2a
Nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy i książki, a wszyscy uczestnicy słodki poczęstunek.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...